Krka

Osnovna dejavnost KRKA-FARMA d.o.o. je proizvodnja in prodaja zdravil na recept, preparatov, ki se dobijo brez receptov in veterinarskih proizvodov. V veterinarskem sektorju se iz leta v leto širi nabor zdravil, tako za hišne ljubljenčke kot tudi za živali na farmi. Velik poudarek je dan tudi na skupino antiparazitikov, da bi zaščitili hišne ljubljenčke. Dolgoletna tradicija v proizvodnji antibiotikov in razvoj novejših molekul so vsakodnevni imperativ.
Krkina poslovna mreža je razširjena od Združenih držav Amerike pa vse do Rusije, proizvodi pa se prodajajo v več kot 70 državah. Strateška orientacija v razvoju lastnih generičnih zdravil se uresničuje tudi z vlaganji v razvojno-raziskovalne kapacitete z lastnimi proizvodno-distribucijskimi centri v svetu. Krkini poslovni uspehi temeljijo na predanosti in znanju vseh zaposlenih.